Corona richtlijnen

     Return richtlijnen voor leden, gasten en gastspelers i.v.m. de actuele Corona maatregelen.

  • Blijf thuis als je klachten hebt (ook al zijn deze mild): neusverkoudheid, hoesten, koorts, benauwdheidsklachten.
  • Blijf thuis al iemand in uw huishouden vermelde klachten vertoond.
  • De verantwoordelijke medewerker van Return vraagt daadwerkelijk de QR code als bewijs dat u 2 x gevaccineerd bent, als ook uw identiteitsbewijs.
  • Ook een negatief testrapport is 48 uur lang geldig als toegangsbewijs.
  • Om te voorkomen dat bij elk bezoek de QR code wordt gecontoleerd, registreren wij uw QR code, die u met uw handtekening bevestigd dient te worden.
  • Na 20.00 uur is het Return Sportcafé gesloten

Bedankt voor het naleven van bovenstaande regels.

De verantwoordelijke Corona coördinator, Robert Morel