Nieuwsbrief van de NTTB

Beste tafeltennissers,

Van een aantal van u zijn naar aanleiding van de eerder toegezonden informatie vragen ontvangen over de gevolgen van de coronacrisis voor tafeltennis. Het Hoofdbestuur heeft de meest gestelde vragen en de antwoorden daarop in een document opgenomen. Dit document is op de NTTB-website geplaatst. https://www.nttb.nl/coronadossier/faq-corona/

Blijf gezond!

Met vriendelijke groet,
NEDERLANDSE TAFELTENNISBOND
Antoinette de Jong
Directiesecretaresse / Topsport