Samenstelling bestuur

Samenstelling bestuur

Twan Roelands

Voorzitter en Wedstrijdsecretariaat

Twan Roelands

E-mail: t.roelands@ziggo.nl

Leen van der Bijl

Penningmeester en Ledenadministrateur 

Leen van der Bijl
E-mail: leen.vanderbijl@live.nl

Jan Stekelenburg

Beheer accommodatie

Jan Stekelenburg

E-mail: jjstek@hotmail.com

Willie van Druten

Vice Voorzitter en Secretariaat

Willie van Druten
E-mail: willie@vandruten.nl

Behoud – en werving van leden
PR en communicatie

dummy-persoon-bestuur

Jeugdcoördinator

Nicky Schreuders

dummy-persoon-bestuur

Sportcafé Return beheerder

Frans Merkx

dummy-persoon-bestuur

Aanstaande Penningmeester

vacature